Margit Knutsson

Född 1959
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2005

Juris kandidatexamen 1984 vid Stockholms universitet
Assessor i Kammarrätten i Sundsvall 1990
Utredningssekreterare vid Justitiedepartementet 1992-1996
Jurist vid Sveriges Industriförbund 1996-2001
Chefsrådman vid Länsrätten i Stockholms län 2001-2005

Andra uppdrag

Ledamot i Aktiemarknadsnämnden 2014-
Huvudman i Hjärt- Lungfonden 2017-

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Margit Knutsson HFD
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2019-06-17