Marie Jönsson

Född 1961
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2020

Juris kandidatexamen 1986 vid Lunds universitet
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Norrbottens län 1986-1989
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1992-1993
Rättssakkunnig i Socialdepartementet 1993-1996
Rättssakkunnig i Justitiedepartementet 1996-1997
Rättssakkunnig, kansliråd, tf departementsråd och ämnesråd i Finansdepartementet 1998-2006
Chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm 2006-2014
Lagman i Kammarrätten i Stockholm 2015-2020

Offentliga uppdrag

Sakkunnig och expert i ett flertal utredningar 1993–2006
Expert i Nämndemannautredningen 2012-2013
Sakkunnig i Utredningen om stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet 2012-2013
Särskild utredare i Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen 2013-2015
Särskild utredare i Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare 2017-2018

Andra uppdrag

Ersättare i Skatterättsnämnden 2008–2015
Ledamot i Skatterättsnämnden 2015-2020

Författarskap m.m.

Författare till lagkommentarer i Karnov 1996-

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Marie Jönsson
Foto: Ryno Quantz
Uppdaterad
2020-05-14