Per Classon

Född 1961
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2014

Juris kandidatexamen 1988 vid Lunds universitet
Notarietjänstgöring 1990-1992 vid Länsrätten i Malmöhus län
Assessor i Kammarrätten i Stockholm 1996
Bolagsjurist, Skandinaviska Enskilda Banken AB 1997-1998
Kommittésekreterare i 1998 års parlamentariska Fastighetsbeskattningskommitté 1998-2000
Rättssakkunnig på Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning 2001-2004
Departementsråd på Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning 2005-2009
Finansråd och avdelningschef för Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning 2009-2014

Offentliga uppdrag

Expert i 2002 års Företagsbeskattningsutredning 2002-2005
Expert i Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 2005-2008
Ledamot i Skatteverkets insynsråd 2009-2011
Expert i expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009-2014
Ledamot i Nordiska Skattevetenskapliga Forskningsrådet 2011-2016
Ledamot i Domarnämnden 2019-2021
Ersättare för ledamot i Domarnämnden 2022-

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Per Classon
Foto: Micke Lundström
Uppdaterad
2019-09-10