Ulrik von Essen

Född 1964
Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2017

Juris kandidatexamen 1990 vid Stockholms universitet
Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Stockholms län 1990-93
Byrådirektör (föredragande) vid Länsrätten i Stockholms län 1993-94
Juris doktor 2000
Docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet 2004
Professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet 2010–17

Offentliga uppdrag

Ledamot av Vetenskapsrådets, Ämnesområdet för humaniora och samhällsvetenskap, etikkommitté 2001-04
Ledamot av Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm, avd. 5 2008-10
Ledamot av Domstolsakademins råd 2008-13
Expert i utredningen Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen 2013-14
Ledamot av Insynsrådet för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 2012-16
Ledamot av Insynsrådet för Statens institutionsstyrelse (SiS) 2020-22
Vice ordförande i Granskningsnämnden för radio och tv 2019-
Biträder Utbildningsdepartementet med att utreda undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning samt regleringen av tillsyn i etikprövningslagen. 2023 -

Andra uppdrag

Redaktör för Förvaltningsrättslig Tidskrift 2001-14
Olika uppdrag kopplade till Legal Reform Project i Vietnam, SIDA, DANIDA och UNDP 2002-04
Styrelseledamot i Stiftelsen Fakultetskurser 2007-17
Ledamot i den svenska lokalstyrelsen för de nordiska juristmötena 2012-

Författarskap m.m.

Skrifter i offentlig rättsliga ämnen, bl.a. Kommunal normgivning (ak.avh., 2000), Processramen i förvaltningsmål – ändring av talan och anslutande frågor (2 uppl. 2016), Förvaltningsprocesslagen m.m. – En kommentar (7 uppl. 2017) och Arbete i offentlig förvaltning (2 uppl. 2018) samt ett stort antal uppsatser och artiklar i tidskrifter och samlingsverk.

Beskrivningen ovan är inte fullständig

Ulrik von Essen HFD
Foto: Carl Johan Erikson
Uppdaterad
2023-09-11