Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 6874-18
Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.