Beslut i mål om förhandsbesked om tobaksskatt

Mål: 300-19
Avvisat förhandsbesked om tobaksskatt.