Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 1217-19
Målet gäller rätt att ta del av allmän handling.

Kammarrätten i Sundsvall avslog en begäran om att få ta del av handlingar med motiveringen att uppgifterna i handlingarna omfattades av sekretess.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde inte någon annan bedömning än den som kammarrätten gjort.