Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 6975-18
Rätt att ta del av allmän handling, överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 336-2018/54.