Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

Mål: 1959-19
Fråga om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien; assistansersättning.(Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 341-18).