Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

Mål: 1867-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett mål är av sådan enkel beskaffenhet att det i förvaltningsrätten får avgöras av en lagfaren domare. (Mål nr 1867-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 10081-18).