Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 236-19, 2659-19
Fråga om utomlands bosatta ska anses vara obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här.

Enligt skattelagstiftningen är bl.a. de som stadigvarande vistas i Sverige skattskyldiga här för alla sina inkomster såväl i Sverige som i utlandet (obegränsat skattskyldiga).

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en person som avser att årligen vistas i Sverige under fyra sommarmånader inte ska anses vistas stadigvarande här. Att denne därutöver kommer att göra kortare och oregelbundna besök i Sverige som kan uppgå till sammanlagt tre veckor medför dock att vistelsen här är av sådan omfattning att den ska anses stadigvarande. Personen ifråga är således obegränsat skattskyldig i Sverige (mål nr 236-19).

Högsta förvaltningsdomstolen anser vidare att en person som avser att regelbundet varje år tillbringa tre sammanhängande sommarmånader och tre sammanhängande veckor i samband med påsken i Sverige inte ska anses stadigvarande vistas här. Även med beaktande av att personen härutöver kan komma att göra kortare och oregelbundna besök i Sverige om sammanlagt högst två veckor medför inte att vistelsen här är av sådan omfattning att den ska anses stadigvarande. Personen ifråga ska därmed inte på grund av stadigvarande vistelse anses obegränsat skattskyldig i Sverige (mål nr 2659-19).