Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 3809-19
Fråga om sekretess hindrar att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut. (Mål nr 3809-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1676-19)