Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 4700-19

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativt ärende dnr 282-2019/54.