Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

Mål: 2089-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller om möjligheten att dela sovrum med en sambo ska beaktas vid bedömningen av om en anpassningsåtgärd är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning (mål nr 2089-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5574-18).