Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 4430-19
Entréavgiften till ett kattcafé omfattas inte av den reducerade mervärdesskattesats som gäller för tillträde till djurparker.

För tillträde till djurparker gäller en reducerad mervärdesskattesats om 6 procent. Ett bolag ansökte om förhandsbesked för att få veta om denna reducerade skattesats är tillämplig på entréavgiften till bolagets kattcafé.

Högsta förvaltningsdomstolen fann utifrån bolagets beskrivning av verksamheten att kattcaféet inte är en djurpark och att entréavgiften därmed inte omfattas av den reducerade skattesatsen. 

Bifogade filer