Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 3447-19
Ett bolags tillhandahållande av sjuksköterskor till äldreboenden har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas emellertid bl.a. omsättning av tjänster som utgör sjukvård.

Ett bolag ska, såsom underleverantör, tillhandahålla sjuksköterskor till äldreboenden då boendets egna sjuksköterskor inte är på plats. Uppdraget består i att sjuksköterskorna ger rådgivning till äldreboendets personal per telefon samt gör planerade och akuta hembesök hos patienter.

Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandet kunde ses som sjukvård som är undantagen från mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolagets tillhandahållande av sjuksköterskor utgör uthyrning av personal. Bolagets tillhandahållande ansågs därför inte vara undantaget från skatteplikt.