Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 3477-19
Bolags tillhandahållande av läkare till en privat vårdgivare som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster till patienter via en digital plattform har ansetts som en mervärdesskattepliktig personaluthyrningstjänst, inte som en från skatteplikt undantagen sjukvårdstjänst.

Omsättning av en tjänst är som huvudregel mervärdesskattepliktig. Från skatteplikt undantas emellertid bl.a. omsättning av tjänster som utgör sjukvård.

Ett antal bolag avser att, såsom underleverantörer, ingå uppdragsavtal om att, genom sina anställda legitimerade läkare, tillhandahålla tjänster till en privat vårdgivare som har åtagit sig att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster till patienter via en digital plattform.

Bolagen ansökte om förhandsbesked för att få veta om tillhandahållandena kunde ses som sjukvård som är undantagen från mervärdesskatt.

Högsta förvaltningsdomstolen fann att bolagens tillhandahållanden av läkare utgör uthyrning av personal. Bolagens tillhandahållanden ansågs därför inte vara undantagna från skatteplikt.