Prövningstillstånd meddelat i mål om fastighetstaxering m.m.

Mål: 3936-19

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller hur värde av byggnad under genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen (Mål nr 3936-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4497-18).