Beslut i mål om rättsprövning

Mål: 5966-19
Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut gällande utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll.