Dom i mål om rättsprövning

Mål: 5005-19
Ansökan om rättsprövning av ett beslut om vattenskyddsområde i Kiruna kommun.

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade om fastställande av ett vattenskyddsområde i Kiruna kommun samt om tillhörande skyddsföreskrifter för området. Beslutet överklagades av en fastighetsägare som bl.a. gjorde gällande att föreskrifterna påverkade hans jordbruk negativt. Fastighetsägaren ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.