Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 1112-20
Fråga om direktåtkomst och överföring av sekretess.