Prövningstillstånd meddelat i mål om strafftidsberäkning

Mål: 6724-19

Fråga om strafftidsberäkningen vid sammanläggning av flera fängelsestraff. (Mål nr 6724-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3866-19).