Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Mål: 1262-20

Om en utlänning vars avlägsnandebeslut har preskriberats omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.(Mål nr 1262-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 310-20).