Prövningstillstånd meddelat i mål om bostadsanpassningsbidrag

Mål: 4637-19

Fråga om ett fast förankrat men flyttbart garage till en elrullstol är att anse som en anpassning eller komplettering av en fast funktion i eller i anslutning till bostaden. (Mål nr 4637-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1982-19).