Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

Mål: 918-20

Fråga om beviskravet vid prövningen av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att personen har avlidit (Mål nr 918-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1976-19).