Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

Mål: 3988-20
Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål. (Mål nr 3988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1886-19).