Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisning

Mål: 4791-20
Bostadsbidrag; fråga om allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande när domstolen har bifallit allmänna ombudets yrkande. (Mål nr 4791-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 834-20).