Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

Mål: 1792-21
Offentlig upphandling; fråga om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut har börjat löpa (Mål nr 1792-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5699-20).