Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter

Mål: 1208--1210-21
Rätt att ta del av uppgifter; fråga om sekretess hindrar att uppgifter lämnas ut till en myndighet. (Mål nr 1208-1210-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4353-20, 4409-20 och 5747-20).