Dom i mål om rättsprövning

Mål: 133-21
Dom i mål om rättsprövning av beslut om bildande av naturreservat.

Fastighetsägare hade överklagat Byggnadsnämnden i Göteborgs kommuns beslut om bildande av naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som avslog överklagandet. Regeringen avslog fastighetsägarnas överklagande av länsstyrelsens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.