Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

Mål: 5358-20
Tillstånd till kamerabevakning; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamera-bevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200). (Mål nr 5358-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2064-20).