Tillstånd till prövning i Kammarrätten i mål om utbetalning enligt lagen om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete

Mål: 7464-20
Tillstånd till prövning i KR; utbetalning enligt lagen om förfarande vid skattereduktion för hushållsarbete. (Mål nr 7464-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3411-20).