Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

Mål: 3842-21, 3986-21
Fråga om vad som avses med ordinarie lön enligt 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (Mål nr 3842-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7028-20 och Mål nr 3986-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2289-21).