Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

Mål: 4998-20
Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Länk till den engelskspråkiga webbplatsen: