Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 7095-21
Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt att lyssna på podcaster.

Mervärdesskatt tas som huvudregel ut med en skattesats om 25 procent. För omsättning av böcker, tidningar och tidskrifter gäller dock en reducerad skattesats om 6 procent. Den reducerade skattesatsen tillämpas även för produkter som tillhandahålls på elektronisk väg.

Målet gäller ett abonnemang där kunderna mot en fast månadskostnad kan lyssna till ett urval av podcaster. Bolaget som säljer abonnemanget ansökte om förhandsbesked och ville veta om tjänsten omfattas av den reducerade skattesatsen.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att en förutsättning för att en digital produkt i form av ljudfiler ska omfattas av den reducerade skattesatsen bör vara att ljudfilerna innehåller återgivande av texter, dvs. att framställningarna är manusbundna. Domstolen konstaterade vidare att flera av podcasterna i abonnemanget består i uppläsning av texter. Att vissa av uppläsningarna har förstärkts med inslag av dialog, ljudeffekter, musik m.m. hindrar inte att det är fråga om sådana framställningar som omfattas av den reducerade skattesatsen. Eftersom det i bolagets abonnemang även ingår podcaster i form av icke manusbundna intervjuer och samtal fann domstolen dock att abonnemanget som helhet inte omfattas av den reducerade skattesatsen.