Prövningstillstånd meddelat i mål om kupongskatt m.m.

Mål: 6973--6977-21, 664--669-22, 7550--7558-21
Fråga om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital i EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till ett offentligt pensionsinstitut etablerat i Finland (Mål nr 6973-6977-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1780-1784-20, Mål nr 664-669-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1770-1775-20, Mål nr 7550-7558-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1793-1801-20).