Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till kamerabevakning

Mål: 5515-21
Tillstånd till kamerabevakning av gata och torg; fråga om förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt 8 § kamerabevakningslagen (2018:1200)(Mål nr 5515-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6242-20).