Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt och skattetillägg

Mål: 7394--7397-21
Fråga om beskattningstidpunkten för en utdelning (Mål nr 7394-7397-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7995-7997-20 och 7508-21).