Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

Mål: 5329-22
Fråga om kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas för lokaluthyrning när lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta (Mål nr 5329-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 206-21).