Prövningstillstånd meddelat i mål om utdömande av vite

Mål: 4429--4430-22
Fråga om ett förelagt vite enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft. (Mål nr 4429-4430-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1606-1607-22).