Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

Mål: 3691-22
Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbart (Mål nr 3691-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1426-22).