Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

Mål: 530-22
Fråga om en arbetslöshetskassa har haft skäl att besluta om avstängning från rätt till ersättning med hänvisning till att den enskilde på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete (Mål nr 530-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3231-20).