Prövningstillstånd meddelat i mål om licensjakt efter varg

Mål: 4180--4182-22
Frågan gäller tillämpningen av regeln i 23 f § jaktförordningen (1987:905) om när beslut om licensjakt får ändras, när ett sådant beslut har överklagats till domstol och målet inte avgjorts slutligt (Mål nr 4180—4182-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 393—395-22).