Prövningstillstånd meddelat i mål om socialtjänstlagen

Mål: 6405-22
Fråga om socialnämnden vid prövningen av om en familj har rätt till försörjningsstöd ska beakta sådana bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom över 18 år har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning (Mål nr 6405-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2584-22).