Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Mål: 605-23
Avdragsförbudet för ingående mervärdesskatt som hänför sig till stadigvarande bostad är tillämpligt med avseende på en arbetsgivares förvärv av skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas hem för att användas vid arbete hemifrån.

Den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet till mervärdesskatt får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten. Ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad får dock inte dras av.

Ett bolag erbjuder sina anställda att få hem ett skrivbord och en skrivbordslampa för att användas vid arbete hemifrån. Bolaget ansökte om förhandsbesked för att få veta om det har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till kostnaderna för inköpen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att avdragsförbudet för stadigvarande bostad är en schablonregel som ska tillämpas oberoende av om avdragsrätt skulle föreligga enligt huvudregeln därför att skatten hänför sig till förvärv i en verksamhet som medför skattskyldighet. Vidare konstaterade domstolen att avdragsförbudet även omfattar lös egendom samt att det inte framgick av lämnade förutsättningar att de anställdas arbetsplatser i hemmen kommer att vara avskilda från bostaden i övrigt. Avdragsförbudet ansågs därför vara tillämpligt.