Dom i mål om rättsprövning

Mål: 3780-22
Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd

Ägarna till en fastighet i Orust kommun hade hos regeringen överklagat länsstyrelsens beslut att inte upphäva strandskyddet på deras fastighet. Regeringen avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.