Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om assistansersättning

Mål: 2060-22
Fråga om Försäkringskassan vid en prövning av en ansökan om fler timmar med assistansersättning kan göra en ny bedömning av den sökandes rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (Mål nr 2060-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2097-21).