Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

Mål: 429-23
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om skolgång ska ses som sådant annat samhällsstöd som det ska bortses från vid prövningen av rätten till omvårdnadsbidrag (Mål nr 429-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2732-22).