Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

Mål: 5070-22
Vad som avses med begreppet sjukdomsfall i 27 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (Mål nr 5070-22, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1810-20).