Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Mål: 2139--2140-23
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målen som avser inkomstskatt (Mål nr 2139-2140-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2002-2003-22).